Kurs języka hebrajskiego online

W naszej szkole możesz poznać język hebrajski w ramach indywidualnych lekcji online, prowadzonych za pomocą komunikatora Skype oraz poczty e-mail. Lekcja przez Skype trwa 45 minut i odbywa się raz w tygodniu. Niezależnie od tego na swoją skrzynkę e-mail otrzymujesz co tydzień materiały i ćwiczenia do wykonania, które potem odeślesz swojemu nauczycielowi.

Cena kursu: 190 zł miesięcznie.
Zapisy: napisz na nasz adres mailowy - kontakt@praktyka.net

hebrajski biblijny

Możesz uczyć się języka hebrajskiego biblijnego. Biblijny język hebrajski nie jest obecnie używany w państwie Izrael. Celem kursu jest wyłącznie czytanie tekstów Starego Testamentu.

Czy hebrajski biblijny znacząco różni się od współczesnego hebrajskiego?

Różnice pomiędzy językiem hebrajskim biblijnym oraz współczesnym są znaczne. Dotyczą zarówno wymowy, gramatyki, jak słownictwa.